تحقق اهداف توسعه‌ای خدابنده نیازمند همراهی با دولت است

تازه ترین زمان رونق مسکن اعلام شد
نماینده مردم خدابنده در مجلس همدلی و تعامل مسئولان را خواست مردم شهرستان خدابنده عنوان کرد و گفت: انسجام مسئولان از مطالبات و انتظارت مردم جهت دستیابی به توسعه شهرستان خدابنده است.

تازه ترین زمان رونق مسکن اعلام شد