تیراندازی به نماینده مجلس آمریکا

تازه‌ترین تحولات قیمتی کالاهای خوراکی
بی بی نوشت: رسانه‌های آمریکا گزارش می‌دهند که استیو اسکالیس، از رهبران جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، هدف تیراندازی قرار گرفته است.

تازه‌ترین تحولات قیمتی کالاهای خوراکی