در جلسه هیات دولت چه گذشت؟

تاریخ مذاکرات آستانه تعیین شد
هیأت وزیران با اختصاص مبلغ ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی مناطق کشور موافقت کرد.

تاریخ مذاکرات آستانه تعیین شد