آزمایش کاشت سیب‌زمینی مانند فیلم مریخی‌

تاج:90 نشان داد اصفهانی‌ها بیشترین ضرر از داوری را داشتند!/تیمی را قهرمان کنیم؟هرگز
دانشمندان مشغول انجام آزمایش هایی برای بررسی احتمال کشت سیب زمینی در شرایط جوی مریخ هستند.

تاج:90 نشان داد اصفهانی‌ها بیشترین ضرر از داوری را داشتند!/تیمی را قهرمان کنیم؟هرگز