منصوریان، حیدری را نیمکت نشین کرد؟

تاثیرات ترامپ بر اقتصاد جهان
علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال در بازی با پدیده مشهد به احتمال فراوان بار دیگر خسرو حیدری را روی نیمکت خواهدنشاند.

تاثیرات ترامپ بر اقتصاد جهان