جیمز کلاپر: انتخابات آمریکا مورد حمله چندوجهی سایبری روسیه بوده است

بی‌تفاوت شده‌ایم؛ ولی تا چه حد؟!
جیمز کلاپر مدیرسابق اطلاعات ملی آمریکا گفت انتخابات آمریکا مورد حمله سایبری چندوجهی روسیه و دخالت این کشور قرار گرفته است.

بی‌تفاوت شده‌ایم؛ ولی تا چه حد؟!