گردش به راست عربستان

بیم رژیم صهیونیستی از صدور قطعنامه جدید بین المللی در کنفرانس پاریس
به دنبال اجرایی شدن توافق کاهش تولید اوپک ، عربستان سعودی به‌،نوان بزرگترین صادرت کننده نفت جهان و بزرگترین تولید کننده اوپک، پیشگام این کاهش شده است و این‌بار شیرهای شرقی نفت به سمت راست پیچیده است.

بیم رژیم صهیونیستی از صدور قطعنامه جدید بین المللی در کنفرانس پاریس