هشدار محسن رضایی درباره سناریوی ترامپ

بیم‌ها و امیدهای صنایع کوچک
باشگاه خبرنگاران نوشت:محسن رضایی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نسبت به سخنرانی اخیر ترامپ نکته هایی را یادآوری کرد.

بیم‌ها و امیدهای صنایع کوچک