یکی از کمبود‌های رشت، استاد تصویری است

بیمارستان کوثر آماده بهره‌برداری است
نشست خبری جشنواره عکس های فصلی همراه و دوربینی رشت از نگاه مردمرگزار شد.

بیمارستان کوثر آماده بهره‌برداری است