تصاویر | بزرگ‌ترین عبادتگاه ایرانیان قبل از اسلام

بیطرف برای وزارت نیرو؟!
تخت سلیمان جایگاه مهمترین آتشکده دوره ساسانیان یعنی آذرگشنسب در شمال شرقی شهرستان تکاب و شرق تخت سلیمان در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی قرار گرفته است.

بیطرف برای وزارت نیرو؟!