عکس | شک ترامپ به همسرش | ملانیا به چه کسی رای داد؟

بیش از ۳۷۰ نفر از معتادین بهبود یافته استان سمنان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای قرار گرفتند
دوربین‌های تلویزیونی صحنه جالبی را از زمان رای دادن دونالد و ملانیا ترامپ برای انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا به ثبت رسانده‌اند که در آن ترامپ به نوشته همسرش روی برگه رای گیری نگاه انداخته تا مطمئن شود نام دونالد ترامپ روی آن انتخاب شده است.

بیش از ۳۷۰ نفر از معتادین بهبود یافته استان سمنان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای قرار گرفتند