هشدار هاوکینگ درباره ارتباط با موجودات فضایی

بیش از ۱۰۰ هزار فقره حساب‌ در صندوق پس‌انداز یکم افتتاح شد
همشهری آنلاین نوشت: زمانی که موضوع تمدن‌های بیگانه و هوشمند مطرح می شود،‌اولین پرسشی که پیش می‌آید نحوه یافتن آنها است و اینکه کجا می‌توان آنها را یافت؟

بیش از ۱۰۰ هزار فقره حساب‌ در صندوق پس‌انداز یکم افتتاح شد

نصب تلگرام فارسی