مرگ 165 نفراز عابران پیاده در نه ماهه سالجاری

بیشترین علت بروز سوانح رانندگی در همدان ناشی از خستگی و خواب‌ آلودگی راننده گان است
مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: در نه ماه امسال ، تعداد 165 (120 مرد و ما بقی زن) نفر عابر پیاده در حوادث رانندگی کشته شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد کاهش داشت.

بیشترین علت بروز سوانح رانندگی در همدان ناشی از خستگی و خواب‌ آلودگی راننده گان است