پوتین به تصمیمات ناتو واکنش نشان داد

بیشترین بنزین در کدام روز از آبان مصرف شد؟
مهر نوشت: رئیس جمهور روسیه در سخنانی با اشاره به تصمیم گیری‌های نگران کننده ناتو، آن را موجب اقدامات متقابل روسیه برشمرد.

بیشترین بنزین در کدام روز از آبان مصرف شد؟