سخنان سلطانی‌فر، ستاری و صالحی‌امیری در نشست دولت با جوانان/ جوان باید هر سه قوه را نقد کند

بیانیۀ سفارت ایران در آنکارا در پی ترور سفیر روسیه
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت نقش گفتگوی ملی بر هویت جوانان تاکید کرد و گفت: جامعه وقتی گفتگو نمی کند، عصبی است. جامعه بدون گفتگو پرخاشگر است.

بیانیۀ سفارت ایران در آنکارا در پی ترور سفیر روسیه