امام جمعه گرمسار:دهه وقف بستر نشر فرهنگ «همه واقف باشیم» است

بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت تشییع شهدای فاجعه حلّه
امام جمعه گرمسار گفت: دهه وقف بستر نشر فرهنگ «همه واقف باشیم» است و این فرهنگ باید جدی گرفته شود.

بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت تشییع شهدای فاجعه حلّه