استقبال خانه اولی‌ها

بیانیه شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب درباره همایش پنجم اسفند
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: 10 ماهه امسال میزان افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم شهر تهران نسبت به مدت مشابه پارسال 202 درصد رشد کرد که این میزان در کل کشور 174 درصد بود.

بیانیه شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب درباره همایش پنجم اسفند