صادرات ۴ میلیون دلاری کشمش از استان زنجان

بیانیه شماره یک منتخبین دوره ی پنجم شورای اسلامی شهر سقز
سال گذشته ۲ هزار و ۷۹۳ تن کشمش به ارزش بیش از ۴ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار از استان زنجان صادر شده است.

بیانیه شماره یک منتخبین دوره ی پنجم شورای اسلامی شهر سقز