رونق بازار قراردادهای آتی با انتخاب ترامپ

بیانیه سازمان لیگ در پاسخ به مصاحبه مدیرعامل تراکتورسازی
مدیرعامل بورس کالا گفت: بازار قراردادهای آتی با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا رونق گرفت.

بیانیه سازمان لیگ در پاسخ به مصاحبه مدیرعامل تراکتورسازی