کارگردان «شنیدن» و «در میان ابرها» از سردرگمی تماشاگرها گفت

بیانیه حسن روحانی خطاب به ملت ایران درباره انتخابات
ایسنا نوشت: امیررضا کوهستانی می‌گوید گونه‌های بسیاری تئاتر روی صحنه می‌بینیم؛ بدون آن‌که تماشاچی طبقه‌بندی شود و مخاطب را هویت‌سازی کنند.

بیانیه حسن روحانی خطاب به ملت ایران درباره انتخابات