تست تونل باد روی هواپیمای مسافربری مافوق صوت ناسا

بیانیه جنبش جهاد اسلامی در واکنش به حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی
آزمایش هواپیمای مسافری مافوق صوت ناسا که توسط لاکهید مارتین طراحی شده یک گام به واقعیت نزدیک تر شد.

بیانیه جنبش جهاد اسلامی در واکنش به حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی