فیلم | رهبر انقلاب: مردم سرسری به مسئله‌ی انتخابات نگاه نکنند

بچه‌های فوتبال ساحلی فینالیست نشدند / نفس آخر در ضربات پنالتی بند آمد
رهبر معظم انقلاب: مردم سرسری به مسئله‌ی انتخابات نگاه نکنند و از روی فکر رأی بدهند.

بچه‌های فوتبال ساحلی فینالیست نشدند / نفس آخر در ضربات پنالتی بند آمد