دولت باکو تامین امنیت رقابت های کشورهای اسلامی را به اسرائیل سپرد/ نفوذ صهیونیسم به کشورهای پیرامون

«بوم» جای کنکورد افسانه‌ای را می‌گیرد؟/ ۷۶ سفارش برای هواپیمای مسافربری مافوق‌صوت جدید
امام جمعه تبریز از نفوذ جمهوری ‌اسرائیل به جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: دولت باکو امنیت برگزاری بازی‌های همبستگی اسلامی با به سرویس امنیتی و جاسوسی اسرائیل سپرده بود!

«بوم» جای کنکورد افسانه‌ای را می‌گیرد؟/ ۷۶ سفارش برای هواپیمای مسافربری مافوق‌صوت جدید