اعتراض روی بوم نقاشی

بوئینگ با جت‌های جدید به نبرد ایرباس می‌رود
تعدادی از هنرمندان انتزاع‌گرا، این روزها حرف‌ها و اعتراض‌های خود را با رنگ روی بوم‌های نقاشی در نمایشگاهی به نام «بی‌مرزی» به تماشا گذاشته‌اند.

بوئینگ با جت‌های جدید به نبرد ایرباس می‌رود