پسماندهای شهرک تخصصی روی زنجان باید تعین تکلیف شوند

به دلیل پیش بینی سقوط بهمن؛ محور کرج- چالوس مسدود است
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از محل دپوی پسماندهای شهرک تخصصی روی زنجان بازدید وجلسه ای به منظور بررسی مشکلات موجود با مسئولان شهرک برگزار شد.

به دلیل پیش بینی سقوط بهمن؛ محور کرج- چالوس مسدود است