موضوع گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران؛ حساسیتهای مجلس

به دام انداختن خودروی سارقان فراری با اختراعی مبتکرانه + فیلم

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: این کمیسیون با تاسیس دفتر اتحادیه اروپا اگر با هدف مداخله در امور داخلی ایران باشد، موافقت نخواهد کرد.

به دام انداختن خودروی سارقان فراری با اختراعی مبتکرانه + فیلم

تلگرام نارنجی