جهانگیری: محیط زیست یک موضوع فانتزی نیست/ تا صنعتی شدن کشور هنوز راه در پیش داریم

به بهانه درگذشت قهرمان وزنه‌برداری ایران/وقتی همه چراغ‌ قرمزها،سفید شد
میزان نوشت: معاون اول دولت دوازدهم گفت: محیط زیست بک مسئله فانتزی نیست و برای کشور بسیار جدی است.

به بهانه درگذشت قهرمان وزنه‌برداری ایران/وقتی همه چراغ‌ قرمزها،سفید شد