روایت سردار صفوی از مخالفت بنی‌صدر و ملی‌گرایان با تشکیل سپاه/یک موشک دراگون داخل کیف بود

بهزیستی لرستان، میزبان چهارمین نشست مدیران منطقه ۶بهزیستی کشور
مهر نوشت: دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: بنی‌صدر و طیف‌های لیبرال و ملی‌گراها مخالفت جدی کردند با اینکه سپاه تشکیل شود. گفتند ارتش هست.

بهزیستی لرستان، میزبان چهارمین نشست مدیران منطقه ۶بهزیستی کشور