ایجاد1289 شغل توسط بهزیستی استان اردبیل

بهره مندی 500 روستای اردبیل از اینترنت پرسرعت
تسنیم نوشت: امسال یک هزار و 289شغل توسط بهزیستی در استان اردبیل ایجاد می‌شود.

بهره مندی 500 روستای اردبیل از اینترنت پرسرعت