افتتاح دو پروژه عمرانی آموزش و پرورش فریدون کنار در هفته دولت

بهره برداری از 7 هزار پروژه با اعتباری بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال
پس از تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دولت در آموزش و پرورش فریدون کنار،برنامه های اجرایی در هفته دولت تشریح شد.

بهره برداری از 7 هزار پروژه با اعتباری بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال