دیدار رئیس دادگستری و دادستان آبادان با فرماندار این شهر

بهره برداری از پروژه احداث خط 63 کیلوولت دو مداره شهرک صنعتی شاهرود
به مناسبت هفته دولت رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب آبادان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.

بهره برداری از پروژه احداث خط 63 کیلوولت دو مداره شهرک صنعتی شاهرود