تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها

بهرام رادان و فرزند آیدین آغداشلو در شب تولد هنرمند معاصر/ عکس
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت بر قانونمند کردن تشکلهای غیر دولتی برای مسئولیت پذیری بخش های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازیها تاکید کرد.

بهرام رادان و فرزند آیدین آغداشلو در شب تولد هنرمند معاصر/ عکس