معاون قرارگاه ثارلله: امروز فتنه ۸۸دامن استکبار را فراگرفته‌است/ ترکیه و بلژیک در آستانه فروپاشی‌اند

بنیادکودک به «بام» پیوست / روش‌های جدید حمایت از موسسه‌های نیکوکاری
میزان نوشت: معاون قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران گفت: امروز ترکیه و بلژیک که مرکز پایگاه‌های ناتو هستند در آستانه فروپاشی قرار دارند و این اتفاقات در حافظه ملت ایران خواهد ماند.

بنیادکودک به «بام» پیوست / روش‌های جدید حمایت از موسسه‌های نیکوکاری