رسیتال ویلن و پیانو در تالار رودکی

بنز دچار مشکل شد
رسیتال پیانو و ویلن بیستم اسفند ماه در تالار رودکی به روی صحنه خواهد رفت.

بنز دچار مشکل شد