شاهنامه خوانی شهرام ناظری برای نخستین بار در شیراز

بـرقراری پـرواز شیراز- مسقط از 24 شهریـورماه
«خبرجنوب» نوشت: کنسرت «آواز پارسی» استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری برای اولین بار در فضای باز باغ عفیف آباد شیراز طی دو روز متوالی برگزار خواهد شد.

بـرقراری پـرواز شیراز- مسقط از 24 شهریـورماه