رونمایی از هدف ایران برای حمل و نقل هوایی در منطقه

بعیدی‌نژاد: مقامات اقتصادی انگلیس برای سفر به تهران آماده می‌شوند
ایرنا به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی نوشت: ورود قدرتمند در صنعت حمل و نقل هوایی منطقه و کسب سهم از بازار مسافران ترانزیت از هدفگذاری های سازمان هواپیمایی است.

بعیدی‌نژاد: مقامات اقتصادی انگلیس برای سفر به تهران آماده می‌شوند

oxin channel