۴۱۵ دانش آموز در رضوانشهر آموزش‌های زیست محیطی دیدند

بسته‌های حمایتی برای مرغداری‌هایی که جوجه ریزی آنها به تعویق می‌افتد
آموزش های زیست محیطی بخصوص طرح تفکیک زباله از مبدأ در مدارس روستایی شهرستان رضوانشهر آغاز شد.

بسته‌های حمایتی برای مرغداری‌هایی که جوجه ریزی آنها به تعویق می‌افتد