رفتن رونالدو را باور کنید

بزودی اولین قطار از همدان عازم مشهد خواهد شد
ژرژ مندس مدیربرنامه‌های کریس رونالدو تأیید کرد او از دست رئالی‌ها عصبانی‌ست و بعید نیست جدا شود.

بزودی اولین قطار از همدان عازم مشهد خواهد شد