خلاقیت آئودی برای افزایش مسافت خودروهای برقی

بزرگ ترین بیمارستان خصوصی غرب کشور در ارومیه راه‌اندازی خواهد شد
میزان نوشت:آئودی با همکاری گروه چینی Hanergy Thin Film Power در تلاش است تا سلول های خورشیدی را بر سقف های شیشه ای پانورامیک خودروهای برقی خود نصب کند.

بزرگ ترین بیمارستان خصوصی غرب کشور در ارومیه راه‌اندازی خواهد شد