افزایش 2 برابری اعتبارات عمرانی استان اردبیل در سال جاری

بزرگترین رینگ پیاده رو کشور در اردبیل افتتاح شد
با تلاش‌های انجام شده در یک سال اخیر، اعتبارات عمرانی استان اردبیل در سال جاری به حدود دو برابر افزایش یافته است.

بزرگترین رینگ پیاده رو کشور در اردبیل افتتاح شد