سیاستمدار روس: پیروزی هر یک از نامزدهای انتخابات آمریکا به وجهه این کشور لطمه می‌زند

بر دار شدن دوباره حلاج روی صحنه
رئیس شورای سیاست خارجی روسیه معتقد است پیروزی هرکدام از دو نامزد انتخابات ایالات متحده، ضربه مهلکی به وجهه آمریکا خواهد زد.

بر دار شدن دوباره حلاج روی صحنه

دانلود بیتالک