روایتی از تلاش نافرجام تروریست‌های تکفیری‌ برای اقدامات انتحاری در ایام اربعین

برگزیت بر بازار نفت چه تاثیری گذاشت؟
میزان نوشت: نماینده سابق مجلس با بیان اینکه نمی‌توان گفت هدف مستقیم تروریست‌ها در “حله” ایرانی‌ها بودند گفت: آنها حیوان‌هایی وحشی هستند که برایشان ملیت قربانیان تفاوتی نمی‌کند.

برگزیت بر بازار نفت چه تاثیری گذاشت؟