فرماندار سمنان : 62 واحد صنعتی سمنان برای اجرای طرح کارورزی داوطلب شدند

برگزاری ۲۲ کارگاه آموزشی مواد مخدر در سرخه در سال ۹۵
جلسه دومین نشست کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سمنان با موضوع تشریح طرح کارورزی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار با حضور سید عباس دانایی فرماندار و رئیس کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ،سرمایه گذاران ،نمایندگان واحدهای تولیدی،نمایندگان دفاتر کاریابی به همراه مدیران متولی برگزار شد.

برگزاری ۲۲ کارگاه آموزشی مواد مخدر در سرخه در سال ۹۵