خطرات فضای مجازی برای کودکان/از سایبربولینگ تامواجهه با محتوای مستهجن

برگزاری چهارمین جشن گلریزان فولاد مبارکه/جمع آوری ۲۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان
استفاده از اینترنت و فضای مجازی علاوه بر محاسن زیادی که دارد در بعضی مواقع بستر تهدید و خطر را نیز برای کودکان ما ایجاد می‌کند، از از سایبربولینگ تا مواجهه ناخواسته با محتوای مستهجن.

برگزاری چهارمین جشن گلریزان فولاد مبارکه/جمع آوری ۲۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان