40 هزار مترمربع از روستاهای هشترود آسفالت ریزی می شود

برگزاری نمایشگاه گروهی عکس در زنجان
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هشترود، گفت: با اجرای برنامه های سالجاری در 18 روستا بیش از 40 هزار مترمربع از روستاها آسفالت می شود.

برگزاری نمایشگاه گروهی عکس در زنجان