فیلم | زائرین اربعین حسینی حتما ببینند

برگزاری نشست داوری پژوهش‌های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
توصیه‌های آموزشی و بهداشتی ضروری برای زائرین اربعین حسینی (علیه السلام) را در ویدئوی زیر ببینید.

برگزاری نشست داوری پژوهش‌های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی