فیلم | اظهارات روحانی درباره وعده‌هایی که به مردم داده بود

برگزاری مراسم یازدهمین سالگرد درگذشت منوچهر آتشی
رئیس جمهوری در همایش رونمایی از منشور حقوق شهروندی درباره وعده‌هایی که به مردم داده بود اظهاراتی را مطرح کرد.

برگزاری مراسم یازدهمین سالگرد درگذشت منوچهر آتشی