عارف: واقعیت این است که با درآمدهای محدود نفتی نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم

برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت پورحیدری
ایسنا نوشت:نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه “با درآمدهای محدود نفتی نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم”،گفت: از نظر علمی هیچ‌وقت نمی‌توانیم دور کشور خط بکشیم؛ در واقع تعامل علمی با دنیا برای ما یک اصل است.

برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت پورحیدری