در دیدار هیأت رئیسه مجلس با رئیس قوه قضاییه چه گذشته بود؟

برگزاری رایزنی‌های جمهوری آذربایجان و روسیه درباره رژیم حقوقی دریای خزر
خانه ملت نوشت: غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به نطق امروز محمود صادقی نماینده تهران، واکنش نشان داد.

برگزاری رایزنی‌های جمهوری آذربایجان و روسیه درباره رژیم حقوقی دریای خزر