سال آینده شاهد عرضه محصولات دانش بنیان کشاورزی استان اردبیل به بازار خواهیم بود

برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان یگان حفاظت از آثار تاریخی استان سمنان
رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: تولیدات دانش‌بنیان کشاورزی استان سال آینده وارد بازار می‌شوند.

برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان یگان حفاظت از آثار تاریخی استان سمنان